top of page

רשימת הרופאים בהסדר של חברות הביטוח

%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597-%25D7%25

הראל חברה לביטוח

%2525D7%25259E%2525D7%2525A0%2525D7%252595%2525D7%2525A8%2525D7%252594-%2525D7%25259C%2525D7%252595%

מנורה מבטחים

%2525D7%2525A4%2525D7%2525A0%2525D7%2525
%252525D7%2525259E%252525D7%25252592%252

הפניקס

%D7%9B%D7%9C%D7%9C_edited.png

כלל חברה לביטוח

מגדל

 לפני תחילת הטיפול הרפואי מול הרופא הפרטי שלכם חשוב לבדוק האם הרופא נמצא בהסדר מול חברת הביטוח על מנת לנצל את מלו הזכויות שלכם בפוליסה

bottom of page