רשימת הרופאים בהסדר של חברות הביטוח

%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597-%25D7%25

הראל חברה לביטוח

%2525D7%25259E%2525D7%2525A0%2525D7%252595%2525D7%2525A8%2525D7%252594-%2525D7%25259C%2525D7%252595%

מנורה מבטחים

%2525D7%2525A4%2525D7%2525A0%2525D7%2525
%252525D7%2525259E%252525D7%25252592%252

הפניקס

%D7%9B%D7%9C%D7%9C_edited.png

כלל חברה לביטוח

מגדל

 לפני תחילת הטיפול הרפואי מול הרופא הפרטי שלכם חשוב לבדוק האם הרופא נמצא בהסדר מול חברת הביטוח על מנת לנצל את מלו הזכויות שלכם בפוליסה